Nissan Intelligent Choice

รถยนต์ใช้แล้วรับรองคุณภาพ

Header Image

คุณสมบัติของรถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูสคาร์

รถยี่ห้อนิสสัน ที่จัดจำหน่ายโดย บ.นิสสันฯ - ระยะเวลาของรถที่สามารถได้รับการรับรองเป็นรถ certified ได้คือ 6 ปี - ระยะทางใช้งานต้องไม่เกิน 130,000 กิโลเมตร - ไม่เคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุรุนแรง - ไม่เคยผ่านการซ่อมหนัก - ผ่านการปรับสภาพให้ใกล้เคียงกับรถใหม่ ตามมาตรฐานนิสสัน ยูสคาร์ ประเทศญี่ปุ่น - ผ่านการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจที่ได้รับการอบรมจาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - จัดแสดงและจำหน่ายโดยผู้จำหน่ายรถใช้แล้ว โครงการนิสสัน ยูสคาร์เท่านั้น

สิทธิพิเศษกับลูกค้าจากรถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูสคาร์

การรับประกันคุณภาพรถ เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) - รับประกันครอบคลุมจุดสำคัญต่างๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวกับลูกค้าที่ซื้อรถจาก นิสสัน ยูสคาร์ ตามที่ระบุอยู่ในสมุดคู่มือรับประกัน - บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. เป็นเวลา 1 ปี ไม่จำกัดระยะทาง -- บริการฟรีค่าแรงเช็คระยะ 2 ครั้ง - บริการด้านสินเชื่อพิเศษ จาก บริษัท นิสสัน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

การประกันคุณภาพ

สำหรับลูกค้านิสสัน ยูสคาร์ มั่นใจในการใช้บริการ รถยนต์นิสสันยูสคาร์ Certified ด้วยคู่มือการรับประกันคุณภาพ คุ้มครอง 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร และใบรับรองคุณภาพ พร้อมด้วยการรับประกันคุณภาพ 167 จุด จากนิสสัน ยูสคาร์ ครอบคลุมอุปกรณ์และระบบต่างๆดังนี้
เครื่องยนต์ - ระบบส่งกำลัง - ระบบกันสะเทือนและช่วงล่าง - ระบบเบรค - ระบบไฟฟ้า - ระบบบังคับเลี้ยว - ระบบความปลอดภัย
โดยลูกค้านิสสันยูสคาร์ สามารถนำรถเข้ารับบริการหลังการขายได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์นิสสัน 180 แห่งทั่วประเทศ

มาตรฐานตรวจเช็คสภาพ 167 รายการ

รถยนต์ใช้แล้วนิสสัน ยูสคาร์ จะต้องผ่านการตรวจสอบและปรับสภาพเพื่อให้ได้รถที่ดี มีคุณภาพรวม 167 รายการ ภายใต้ 19 หัวข้อหลัก ได้แก่
การตรวจสอบสภาพตัวถังรถ - การตรวจสอบยางและล้อรถยนต์ - การตรวจสอบรหัสและระบบอิเลคทรอนิคส์ - การตรวจสอบสภาพภายในรถ - การตรวจสอบระบบปรับอากาศ - การตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง - การตรวจสอบระบบปัดน้ำฝน - การตรวจสอบระบบเกียร์และระบบส่งกำลัง - การตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ - การตรวจสอบแบตเตอร - การตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ - การตรวจสอบการรั่วของน้ำมัน - การตรวจสอบระบบช่วงล่าง - การตรวจสอบระบบเบรก - การตรวจสอบระบบพวงมาลัย - การตรวจสอบความสะอาดภายนอกรถ - การตรวจสอบความสะอาดภายในห้องโดยสาร - การตรวจสอบความสะอาดภายในห้องเก็บสัมภาระท้าย - การตรวจสอบความสะอาดห้องเครื่องยนต์