Nissan Intelligent Choice

รถใช้แล้วผ่านการรับรองคุณภาพจากนิสสัน

ซื้อง่ายและราคาไม่แพง
รถยนต์ที่ผ่านการรับรอง
สิทธิประโยชน์
รถยนต์ที่ผ่านการรับรอง
สภาพเใกล้เคียงรถใหม่ ผ่านการตรวจเช็คและปรับสภาพให้ใกล้เคียงกับรถใหม่ ตามมาตรฐาน นิสสัน ยูสคาร์ เพื่อให้คุณมั่นใจในมาตรฐานการรับรองรถใช้แล้วจากนิสสัน รถทุกคันจากเราต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี และมีระยะทางวิ่งรวมไม่เกิน หรือ 130,000 กม
ขายรถใช้แล้วให้กับเรา
บริการจากนิสสัน
ขายรถใช้แล้วให้กับเรา
อยากรู้ว่ารถที่คุณใช้อยู่มีราคาประมาณเท่าไหร่ ไม่ต้องเดาอีกต่อไป เพียงใช้เครื่องมือออนไลน์ง่ายๆ ก็พร้อมทราบราคาตลาดในปัจจุบันได้ทันที