Nissan Intelligent Choice

รถใช้แล้วผ่านการรับรองคุณภาพจากนิสสัน

รุ่นรถยนต์

ซื้อง่ายและราคาไม่แพง

รถยนต์ที่ผ่านการรับรอง
สิทธิประโยชน์

รถยนต์ที่ผ่านการรับรอง

สภาพเใกล้เคียงรถใหม่ ผ่านการตรวจเช็คและปรับสภาพให้ใกล้เคียงกับรถใหม่ ตามมาตรฐาน นิสสัน ยูสคาร์ เพื่อให้คุณมั่นใจในมาตรฐานการรับรองรถใช้แล้วจากนิสสัน รถทุกคันจากเราต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี และมีระยะทางวิ่งรวมไม่เกิน หรือ 130,000 กม
ขายรถใช้แล้วให้กับเรา
บริการจากนิสสัน

ขายรถใช้แล้วให้กับเรา

อยากรู้ว่ารถที่คุณใช้อยู่มีราคาประมาณเท่าไหร่ ไม่ต้องเดาอีกต่อไป เพียงใช้เครื่องมือออนไลน์ง่ายๆ ก็พร้อมทราบราคาตลาดในปัจจุบันได้ทันที